ΕΛΑΙΟΝ


Μελέτη και αξιοποίηση του ελαιόλαδου

ως πρότυπης πρώτης ύλης για ειδικές χρήσεις σε βρεφικές τροφές...


Δείτε περισσότερα

Το έργο

Το έργο θα διεξαχθεί σε 4 ενότητες εργασίας (ΕΕ) με στόχο την ολιστική προσέγγιση της παρούσας επένδυσης.
ΕΕ1: Μελέτη της παγκόσμιας αγοράς πρώτων υλών λιπαρών οξέων.

ΕΕ2: Εργαστηριακή σύνθεση τριγλυκεριδίων με την βέλτιστη σύσταση λιπαρών οξέων για μίμηση των λιπιδίων του μητρικού γάλακτος. Εφαρμογή ενζυμικής διεστεροποίησης σε ελαιόλαδο.

ΕΕ3: Μελέτη αλγορίθμων πληροφοριακών συστημάτων για τον υπολογισμό και την μίμηση του μητρικού γάλακτος σε λιπαρά οξέα και σε εργαστηριακό επίπεδο.

ΕΕ4: Εφαρμογή μειγμάτων λιπαρών οξέων σε παρασκευάσματα για βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας σε εργαστηριακή κλίμακα και μελέτη των οργανοληπτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων.
 

«Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα»

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα» και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 (κωδικός έργου: ΔΕΡ6-0021436)

 

Send us a message


 

Kifisou Ave 128 – 130,
Athens, 121 31,
Greece

 

 

Mon - Fri
9:00 - 17:00