Συμμετοχή σε συνέδρια

  1. “Enzymatic modification of olive oil triglycerides for food applications”, Mitsou E., Theohari I., Gad E., Koulis G., Karpenisioti E., Vassiliadi E., Pissaridi K., Xenakis A., Thomaidis N., Zoumpanioti M., 35th ECIS, September 5-10th, Athens, Greece

Μπορείτε να βρείτε το poster εδώ.