Φορείς & Links

Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. παραμένει από το 1930 μια ελληνική, οικογενειακή επιχείρηση με συνολικό ανθρώπινο δυναμικό 377 άτομα και το οποίο κατανέμεται σε συνολικά 4 διευθύνσεις (Διεύθυνση Έρευνας, Διεύθυνση Εμπορικής Ανάπτυξης, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διεύθυνση Εργοστασίου). Το ευέλικτο οργανωτικό σχήμα σε συνδυασμό με έμπειρους επιστήμονες και εξειδικευμένο εξοπλισμό μπορούν να εγγυηθούν τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη οποιουδήποτε ερευνητικού και επενδυτικού έργου.


Το 2017 η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. ξεκίνησε Το Ελληνικό Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας, με παράρτημα στην Αθήνα και στο Αγρίνιο, το οποίο είναι ένα σύγχρονο Ινστιτούτο ασφάλειας τροφίμων που προσφέρει υψηλής ποιότητας εργαστηριακές αναλύσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες στη βιομηχανία τροφίμων.


Από το 1990 η Εταιρία έχει συμμετάσχει σε πάνω από 30 επιδοτούμενα εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα με μεγάλη έμφαση στην ασφάλεια και ποιότητα τροφίμων και έχει κατοχυρώσει περισσότερες από 30 διεθνείς και ελληνικές πατέντες.


Το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας (ΕΑΧ) του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), από το 1968 μέχρι σήμερα διαρκώς επιδεικνύει την πολυετή του πείρα του στην ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων αναλυτικών μεθόδων και τεχνικών σε πλήθος ερευνητικών εφαρμογών.


Ο διαθέσιμος εργαστηριακός εξοπλισμός και το καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, συμβάλουν στην εφαρμογή των μεθόδων αυτών σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών πεδίων, στη Χημεία Τροφίμων καθώς και στον τομέα της Περιβαλλοντικής, Φαρμακευτικής, Κλινικής και Βιομηχανικής Χημείας.


Η μακροχρόνια συνεργασία του ΕΑΧ τόσο με φορείς του Δημοσίου (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, μεταξύ άλλων) όσο και με εταιρείες και βιομηχανίες τροφίμων που κυριαρχούν στην ελληνική αγορά αποτελεί εγγύηση για την εμπειρία στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα Ελέγχου Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων.


Το ΕΙΕ (ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ) είναι ένα διεπιστημονικό κέντρο ερευνών, το οποίο απαρτίζεται σήμερα από τρία ερευνητικά Ινστιτούτα, ένα στην περιοχή των Ανθρωπιστικών Επιστημών και δύο στην περιοχή των Θετικών Επιστημών. Αποστολή του ΕΙΕ είναι η διεξαγωγή πολύ-επιστημονικής έρευνας στους τομείς των ανθρωπιστικών, φυσικών και τεχνικών επιστημών.