ΕΛΑΙΟΝ


Το έργο ΕΛΑΙΟΝ στοχεύει για πρώτη φορά, σε εθνικό επίπεδο, στην αξιοποίηση του ελαιολάδου σε παρασκευάσματα για βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, σε πιλοτική μονάδα παραγωγής βρεφικού γάλακτος στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ο αποκλειστικός θηλασμός συνίσταται ως πρώτη φυσιολογική επιλογή για την σίτιση και θρέψη του βρέφους σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Για το μεγάλο ποσοστό των βρεφών που δεν έχουν πρόσβαση στο μητρικό γάλα, η υποκατάσταση του μερικώς ή ολικά από ειδικά παρασκευάσματα για βρέφη και άλλες βρεφικές τροφές είναι απαραίτητη. Το περιεχόμενο της διατροφής του βρέφους σε λίπος κατά τα πρώτα στάδια της ζωής προσφέρει την απαραίτητη ενέργεια για την ανάπτυξή του και είναι φορέας απαραίτητων βιταμινών.

Μέχρι σήμερα συνήθης πρακτική της βιομηχανίας τροφίμων για την παραγωγή προϊόντων παρασκευασμάτων για βρέφη και παρασκευασμάτων δεύτερης βρεφικής ηλικίας, είναι η χρήση φυτικών ελαίων που παράγονται σε τροπικές και Β. Ευρωπαϊκές χώρες όπως το φοινικέλαιο, το έλαιο καρύδας και το κραμβέλαιο. Το ελαιόλαδο σε αντίθεση με τα υπόλοιπα φυτικά έλαια έχει υψηλή σύσταση σε κατάλληλά λιπαρά οξέα για την σίτιση του βρέφους. Το γεγονός αυτό καθιστά ιδανική την χρήση του ως Α’ ύλη σε παρασκευάσματα για βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας.


Συντονιστής του έργου είναι η εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. και συμμετέχουν οι ερευνητικοί φορείς ΕΑΧ-ΕΚΠΑ και ΕΙΕ.


Αναλυτικά:

Στόχοι του έργου

Βασικοί στόχοι του έργου αποτελούν:


• Η αξιοποίηση του ελαιολάδου, ως κύρια λιπαρή ύλη σε προϊόντα βρεφικής διατροφής.


• Εργαστηριακή σύνθεση τριγλυκεριδίων για τη βέλτιστη μίμηση λιπαρών οξέων μητρικού γάλακτος.


• Ενζυμική διεστεροποίηση τριγλυκεριδίων μητρικού γάλακτος με τη χρήση λιπάσης.


• Ανάπτυξη πιλοτικών υποδομών στην Δυτική Ελλάδα.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Από την παρούσα επένδυση αναμένεται να αξιοποιηθεί το ελαιόλαδο ως πρότυπη λιπαρή πρώτη βιομηχανική ύλη σε βρεφικές τροφές για την κάλυψη των ειδικών διατροφικών αναγκών με στόχο την εμπορική αξιοποίηση του σε παγκόσμιο επίπεδο.


Πιο συγκεκριμένα από το έργο αναμένονται τα κάτωθι:


• Ανάπτυξη προϊόντων βρεφικής διατροφής με προστιθέμενη αξία από τη χρήση του ελαιόλαδου.


• Ενίσχυση της Αγροδιατροφικής Αλυσίδας ελαιόλαδου στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας.


• Ενδυνάμωση της ανταγωνιστικής θέσης του ελαιόλαδου στην εγχώρια και ξένη αγορά.


• Ενίσχυση του Κύκλου Εργασιών με την ένταξη υψηλότερης ποιότητας τροφίμων.


• Ανάπτυξη νέων εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.